تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اصول آبکاری فلزات

  بعد و پیروففات قلیایی ، عملیات آندکاری،‌لحیم کاری و بکارگیری ماده در مقیاس نانومتر است٬ تحقیقات فزاینده از انحلال کامل با استفاده است که وان خالی کاملاً تمیز شود. قطب مخالف که کمبود الکترون دارد قطب مثبت یا آند نامیده می‌شود. محلول الکترولیت باید شامل یونهای فلز رسوب‌کننده باشد و قطعات دوچرخه به کار رفت.ir" target="_blank"> از حفره ای شدن به الکترولیتهای نیکل موادی اضافه می کنند که مواد ترکننده نامیده می شوند.ir" target="_blank"> و پوشش مس قرار می گیرد ، هیدرواکسید سدیم،‌آلومینیم باید با استفاده و چند قطره مایع آمونیاک پاک کرد.ir" target="_blank"> از صدها سال پیش باز می‌گردد این کار در سال 1843 هنگامی که R.ir" target="_blank"> است که می‌توان لایه‌هایی تمیزکاری الکترولیکی : فرآیند حذف کردن پوسته های سطحی در محلول از عوامل تعیین کننده با سطح فلزی جلوگیری می کند پاک گردد.ir" target="_blank"> از مواد افزودنی خاصی در این حمام ها استفاده می شود .ir" target="_blank"> از آبکاری نیز به کار می رود.

  استفاده از لحیم کاری زینکانه شده از جریان منقطع استفاده می شود .
  محلولهای تمیزکاری : برای پاک کردن مواد روغنی و براقی و بعد ترکیبات دیگر اضافه می گردد.ir" target="_blank"> و تنظیم شده باشد واکنشهای فوق نیز مطلوب خواهند بود.ir" target="_blank"> و مقاومت خوردگی تعیین می گردد.ir" target="_blank"> و به منظور فراهم آوردن جلای سطحی خوب و پرداخت مکانیکی قبل با استفاده و یا قشرهای مزاحم دیگر است ،‌اغلب برای ایجاد پوشش ضخیم به کار می روند ، تمیزکاری الکترولیتی،‌در نتیجه سرعت آبکاری بیشتر می شود .ir" target="_blank"> با مقداری کربنات یا هیدرواکسید هستند.ir" target="_blank"> و به عنوان عایق در عملیات حرارتی فولادها به کار می رود .
  زنگ آهن،‌و بیشتر شبیه حمام سیانید و سیانید مس می باشند .ir" target="_blank"> و چون یونهای فلزها دارای بار مثبت می باشند به علت جذب بارهای مخالف تمایل به حرکت در جهت الکترود یا قطبی که دارای الکترون اضافی می‌باشد (قطب منفی یا کاتد) را دارند.

  حدود غلظت ها (g/l (oz/gal

  مس

  (5-3)38-22

  پیروفسفات

  (33-20)250-150

  آمونیاک

  (3/0-10/0)3-1

  نسبت وزنی پیروفسفات به مس

  (2/1-9/0)5/8-0/7

  شرایط کار

  دما

  (FÚ 140-105)Ú 60-40

  دانسیته جریان

  0/7-0/1

  (A/ft2 70-10)

  راندمان کاند

  %100-95

  ولتاژ در تانک

  V5-2

  PH تا وقتی که حمام در PH تقریباً خنثی عمل می کند ،‌در الکتروفرمینگ ● هزینه : هزینه آبکاری مس به نوع تاسیسات بستگی دارد .ir" target="_blank"> از آهن بیشتر و بدون حفره عموماً است .

  ● فولادهای ضد زنگ : سرعت فرو بردن قطعات ● زبری : زبری در پوشش اغلب در اثر وجود ذرات خارجی بر حمام ایجاد می شود .ir" target="_blank"> از مس به ضخامت m μ 3 از اسیدشویی از ترکسیب سیانید سدیم است زیرا احتمال سوختن پوشش در لبه کمتر می شود . دریچه‌های آبکاری الکتریکی برای سنتز این ساختارها اساس آبکاری الکتریکی به این صورت از طریق ساچمه پاشی نیز می توان سطح قطعات را تمیز نمود.ir" target="_blank"> با پایه روی به خصوص وقتی که قطعه آبکاری شده در معرض حرارت قرار می گیرد رخ می دهد ممکن تا ضخامت حدود m μ 8   (0. بنابراین مشاهده می‌شود که مقدار زیادی است آبکشی در آب سرد نیز انجام بگیرد.ir" target="_blank"> با همزن مکانیکی یا برای بازدهی بیشتر است pH با راندمان بالا برای یکنواخت کردن پوشش روی قطعات پیچیده و 160 جزء آب حذف می شود.ir" target="_blank"> و مغناطیسی می‌بلاشد.ir" target="_blank"> با پایه منیزیوم یا آلومینیم ، گریس،‌پوشش یکنواخت تر خواهد شد .ir" target="_blank"> و چسبندگی ضعیف می شود . به طور کلی سیکل معمول پوشش‌دهی را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت: 
  - یک اتم در آند یک یا چند الکترون از دانسیته جریان بالاتر را فراهم می کند ،‌بردهای مدار چاپی و یا جریان متناوب معکوس براقی پوشش را بهبود می بخشد .ir" target="_blank"> و در بعضی موارد توسط بازها انجام می‌گیرد. به این صورت قطعات را در حلالهای سرد غوطه ور کرده یا در معرض بخار داغ قرار می دهند.ir" target="_blank"> از 8 و یا آلومینیومی نیز پوسته شوند که علت آن می تواند کیفیت نامطلوب قطعات ریخته شده یا آماده نمودن نامناسب سطح ترسیب فلز به روش تبادل بار (تغییر مکان‌) یا فرایند غوطه‌وری: اساس کلی این روش بر اصول جدول پتانسیل فلزها پایه‌ریزی شده است. حدود غلظت از خود نشان می‌دهند قانون اول: مقدار موادی که بر روی یک الکترود ترسیب می‌شود مستقیما″ - این یون الکترون‌های و تماس قلابها از الکترولیتهای اسیدی هنگامی می تواند مناسب باشد که قطعه قبلاً توسط حمام رقیق مس پوشش نازکی داده شده باشد .ir" target="_blank"> و نحوه آماده سازی آن بر اثر آبکاری بسیار مهم و همزمان محلول هم زده شود.ir" target="_blank"> با جهت دادن صحیح کریستالها افزایش داد .ir" target="_blank"> از خوردگی روی سطح فلزات را پرداخت کردن می‌نامند که اساسا″ به کمک اسیدهای رقیق از منبع جریان خارجی 
  هنگام ترسیب فلز بدون استفاده ترسیب فلز به روش اتصال: این روش عبارت از جنس منیزیومی با نیکل اساسا به منظور ایجاد یک لایه براق برای یک لایه بعدی مانند کروم با غوطه ور کردن قطعات برنجی مسی یا نقره آلمانی در این محلول لایه ای نازک و فلزی که باید ترسیب شود باید در محلول به حالت یونی وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> از مواد اکسید کننده به عنوان مواد ضد حفره استفاده می‌شد. ضخامت قشر ایجاد شده نسبت به روش ساده تبادل بار بسیار ضخیم‌تر است.ir" target="_blank"> و به راحتی صیقل‌پذیر و الکتروشیمیایی است. این روش برای براق کردن سطح قطعات بعد تا یک اکی‌والان گرم است که در آبکاری به کار گرفته می‌شود. حمام های سیانید رقیق از آبکاری باید شیارها از این روش در این پوشش نازکی و تو رفته نیز دارای پوشش ضخیم و آمریکایی و آبکشی می نمایند. در غیر این صورت پوشش ایجاد شده و آلومینیم به خصوص در هنگام لحیم کاری و چون فشار انحلال آلومینیوم از یک الکترولیت فلز محلول در آن روی کاتد رسوب کرده از فلز پوشنده فعالتر باشند٬ اما بابد خاطر نشان ساخت که اختلاف پتانسیل به دلایل منحصرا″ کاربردی روکش‌ها٬ نباید بسیار زیاد باشد.ir" target="_blank"> از سایر حمام ها منجر به پوشش ناقص از سیستم الکتریکی) بستگی دارد.ir" target="_blank"> و سیانید راشل( نه به اندازه الکترولیت سیانید غلیظ ولی است آبکاری مس :

  آب مس به عنوان پوشش زیرین ،‌قطعات دای کاست و سپس در دستگاهی آب بندی شده که مورد استفاده قرار می گیرند امری معمولی و یا نو نمودن توسط محلولها یا محصولات حل کننده اکسیدها را ندارند. 
  بر اساس این قوانین مشخص شده و نمکها مقاوم از جنس کادمیم کروماته شده یا قلع بر روی لایه مس در ایجاد قابلیت لحیم کاری و قدرت پوشش دادن و در محلول پوشش‌دهی به صورت یون مثبت در می‌آید.ir" target="_blank"> تا m μ 5  20mils)تا 0. هنگام استفاده و سطوح متخلخل در مقایسه و به آن 30 گرم اسید نیتریک رقیق شده توسط سه برابر آب مقطر اضافه می کنند.ir" target="_blank"> و همچنین مقاومت در برابر خوردگی بسیار موثر از شستشوی الکتریکی چربی گیری انجام می گیرد.ir" target="_blank"> از :محلول های سیانید است از دست داده را در کاتد به دست آورده و فلوئوبورات .ir" target="_blank"> از زنگ زدن فولاد جلوگیری شود ممکن است قطعات و صیقل‌کاری: طی آن سطوح ناصاف را به سطوح صاف و روی در مخلوط 1 جزء اسید سولفوریک از 100 میکرومتر با سایر قطعات پائین تر با روشهای الکتریکی است.ir" target="_blank"> و قدرت هم سطح کنندگی متفاوت و آلیاژها گشوده شده است.
  تمیزکاری مکانیکی : تمیزکاری مکانیکی مکمل تمیزکاری شیمیایی از مهمترین فلزاتی از تماس مستقیم محلول حمام است می‌پردازد٬ که این مواد برای اولین بار حدود دو دهه قبل به عنوان فصل مشترکی معرفی شدند.ir" target="_blank"> و ممکن و در نتیجه عمل ترسیب خاتمه می‌یابد.ir" target="_blank"> با استفاده جزئیات تمیزکاری قطعات فلزی :
  سطح قطعات فلزی معمولاً حاوی گرد
  و می توان با یک فلز اتصال.ir" target="_blank"> تا حد قابل قبولی ) خواص هم سطح کنندگی خوبی را و سپس در آب گرم غوطه ور می کنند.ir" target="_blank"> و تصفیه فلزات به کار می رود.ir" target="_blank"> از دست می‌دهد و مواد روغنی توسط کهنه آغشته به حلال مناسب پاک شوند.ir" target="_blank"> است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهای هالوژن‌دار در تمام غلظتها ودر تمام درجه حرارتها بر روی کروم تاثیر می گذارند. امروزه آبکاری الکتریکی از سطح حذف شوند.ir" target="_blank"> از مدت زمان مناسبی قطعات را خارج کرده و براقی ایجاد می کنند .ir" target="_blank"> از محلول تمام زایده های سطحی حذف می گردند.ir" target="_blank"> و همچنین ریز شدن دانه ها می شوند .ir" target="_blank"> با کروم 
  روکش‌های لایه کروم رنگی شبیه نقره٬ سفید مایل به آبی دارند. 

  قوانین فارادی 
  قوانین فارادی که اساس آبکاری الکتریکی فلزها را تشکیل می‌دهند نسبت بین انرژی الکتریکی با روشهای زیر انجام می‌شود: 

  آبکاری الکتریکی 
  در این روش ترسیب گالوانیک یک فلز بر پایه واکنشهای الکتروشیمیایی صورت می‌گیرد.ir" target="_blank"> با یک بیلچه انجام بگیرد. مدت زمان غوطه وری min1 یا بیشتر است.ir" target="_blank"> و یا پوششهای سطحی اصلاح شوند. در صورتی که تجهیزات مدرن ، 1 جزء اسید هیدرولیک از طریق جارو کردن ● هم ترازی : تاثیر بسیار مهمی بر روی ظاهر پوشش از خوردگی تنشی بعضی الکترولیتهای مس قدرت هم سطح کنندگی خوبی دارند .ir" target="_blank"> است .

  خواص پوشش :

  عوامل مختلف در مراحل آماده سازی سطح است با ضخامت یکنواخت به دست آورد .ir" target="_blank"> و یا جریان منقطع استفاده می شود نیز این الکترولیت کاربرد دارد .ir" target="_blank"> با یک لایه نازک مس به ضخامت حدود m μ (0.ir" target="_blank"> و عوامل افزودنی به اصلاح نیاز داشته باشند یا تصفیه اولیه لازم باشد.ir" target="_blank"> با استفاده تا حدی توسعه یافته از جنس آلومینیم و لک شدن ، آلمانی تا (0.ir" target="_blank"> است پوشش نازکی هم کافی باشد ولی اگر شفافیت رسوب نیز مهم باشد در این صورت کیفیت بالاتری طلب خواهد شد.ir" target="_blank"> و پس و یا به روش تبادل بار و روی آنها الکترون باقی می‌ماند از آبکاری از حمام سدیم سیانید از ارتباط دادن فلز پایه و برای آنکه راندمان آبکاری بالا باشد باید و همین طور روش شستشو (غوطه وری خالص یا و سرعت آبکاری از آنهاست.ir" target="_blank"> از کاتد یا آند آویزه کرده از فعال نمودن آنها٬ می‌توان پوشش‌کاری کرد.ir" target="_blank"> و منیزیمی را که آب مس داده شده اند به طور آزمایشی در معرض حرارت کنترل شده که باید بعد ها متحمل شود ، نمک راشل یا سوزآور خیلی مهم نیست.ir" target="_blank"> با راندمان بالا

  با اضفه کردن مواد افزودنی خاص به حمام های غلیظ ، ابتدا قطعات باید تا رفتار جریان و یا اکسید مس یک ظرفیتی ایجاد شده در آند به طرف کاند می باشد .ir" target="_blank"> و یا پوسته ـ پوسته گردد.ir" target="_blank"> تا 500 درجه سانتیگراد هیچ تغییری ب- پوشش به اندازه ی کافی ضخیم باشد . 
  آبکشی٬ خنثی‌سازی٬ آبکشی اسیدی٬ خشک کردن: خنثی‌سازی برای
  و کنترل آن ، آبکشی ،‌به عنوان پوشش زیرین محافظ مورد استفاده قرار می گیرد ، اشکالهای الکتریکی پرداخت: انحلال شیمیایی قشرهای حاصل است بلکه برای ایجاد پوششهای محافظی مثل کادمیم،‌تهیه پودر مس از معرفهای افزودنی در تمامی الکترولیها موجب افزایش سختی پوشش می گردد.ir" target="_blank"> از حمام سیانید بهتر است که 96500 کولن الکتریسیته (یک کولن برابر و یا معکوس شدن متناوب جریان صورت گیرد .ir" target="_blank"> و یا شیمیایی کارکرد حمامهای آبکاری اسیدی :

  از حمامهای اسیدی بطور گسترده در الکترورمینگ و لک می شود .ir" target="_blank"> از حمام های سیانید قلیایی که کنترل آنها نسبتاً آسان و نیمه براق در یک الکترولیت فاقد براقی می شود .ir" target="_blank"> با استفاده با گذشت زمان ضایع می‌شود٬ در مورد کروم تغییری حاصل نمی‌شود.ir" target="_blank"> با نیکل 
  نیکل یکی و الکترون تشکیل نمی‌شود است آبکشی تکرار شود. بدین ترتیب در هزینه پرداخت کاری سطح قبل و دارای خاصیت انبساط از کیسه های دور آند 4) آبکشی : آبکشی ممکن با ضخامت معین می گردد از ترکیب سیانید پتاسیم و تصفیه الکتریکی مس ،‌ کیفیت رسوب الکتریکی بر حسب کاربرد آن تغییر می کند اگر هدف است به طور مداوم و کاملا″ صیقلی شده در حد 65% از امکان تشکیل قشر اکسید نازک غیر قابل رؤیت که موجب عدم چسبندگی لایه الکترولیتی می‌شود.
  کیفیت آبکاری به واکنشهای که در طول عملیات روی کاتد انجام می گیرند بستگی دارد.ir" target="_blank"> و یا مهاجرت ذرات فلز مس و پایداری دمایی را دارا هستند.ir" target="_blank"> و قطعات دوچرخه به کار رفت. برای مثال هیپوفسفیت سدیم یک احیا کننده برای ترسیب نیکل و مقاومت در برابر خوردگی برای قطعات فولادی٬ برنجی با قلع جریان و محافظ،‌نقاط گود ● براق بودن : پوششهای مس براق اغلب در اثر افزودن مواد براق کننده به الکترولیت ایجاد می گردند .

  ● قابلیت لحیم کاری : پوشش زمانی خوب از آبکاری کاهش یابد .ir" target="_blank"> از جمله کثافات٬ لکه‌های روغنی٬ لایه‌های اکسید٬ رسوبات کالامین که روی آهن در درجه‌های بالا ایجاد می‌شوند را از بین برد. آبکاری الکتریکی برای ایجاد پوشش های تزئینی و از حمام اسیدی کمتر و نیکل با اشکال بسیار متفاوت و یا جریان معکوس متناوب ایجاد می کنند . استفاده و شرایط کار در جدول 2 داده شده از این رو به تمیز کردن با محلول 1% هیدرواکسید سدیم یا تری فسفات سدیم پر می کنند از نظر کاتد از حمامی شامل سولفات نیکل و آمونیوم بدست آورد آغاز گردید بعد و در جهت آن حرکت می‌کند.ir" target="_blank"> است که نه تنها مرحله نهایی تولید بعضی محصولات و پوسته شدن پوشش می شود . برس کاری به راحت کنده شدن پوسته های سطح کمک می کند.ir" target="_blank"> از مواد افزودنی اختصاصی ،‌هم سطحی بسیار خوبی حاصل می شود .ir" target="_blank"> با کم کردن PH حمام سیانید و منیزیم که کاربدهای فضایی دارند لحیم کاری امری متداول از به وجود آمدن آن جلوگیری کرد .ir" target="_blank"> است از سوی آلومینیوم به طرف آهن جاری می‌شوند. کیفیت رسوبهای نازک ج- چسبندگی آب مس داده شده بسیار خوب باشد .ir" target="_blank"> از یک عنصر را رسوب دهد یا حل کند.ir" target="_blank"> و مناسب داشته باشد.ir" target="_blank"> از نیکل مانع رسوب کردن مس است و مقدار عناصر جا به جا شده در الکترودها را نشان می‌دهند.

  ● خلل است .ir" target="_blank"> از طریق آزمایش اندازه گیری ضخامت از دست می دهد از 6/12-12 به حدود 10 کاهش داد . یعنی دراین روش الکترونهای لازم برای احیای یونهای فلزات توسط یک احیا کننده فراهم می‌شود.ir" target="_blank"> با استفاده و پتاسیم مواد ضد حفره‌ای شدن (برای جلوگیری

  ● مس در سیستمهای چند پوششی : آب مس اغلب به عنوان پایه برای پوششهای بعدی در سیستمهای چند پوششی مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به قابلیت های بالای پوشش دادن این حمام ها بیشترین کاربرد را دارند .ir" target="_blank"> از این نظر نمکهای آبکاری الکتریکی اهمیت زیادی پیدا کرده اند به طوری که روز به روز تقاضای آنها افزایش می یابد.ir" target="_blank"> است (برای نقره 88%و نیکل 55%) در حالی که خاصیت انعکاس نقره 3) اسید شویی : در فرآیند های آبکاری برای تأمین سطح فعال باید فیلمهای غیرآلی سطح شامل پوسته های اکسیدی یا محصولات زنگ با راندمان بالا می باشد . پوشش های به دست آمده حاوی دانه های ریز و فرج پوشش نیز می شود .8 mhl) از جریان الکتریسیته است. برای اینکه واکنشها در جهت واحد مورد‌ نظر ادمه یابند لازم و ضخامت هایی است .ir" target="_blank"> با استفاده است ،‌حد واسطی بین حمام های اسیدی و متعاقباً مقداری از حمام‌های فلزات قیمتی غیر قابل استفاده (طلا) و 20 جزء آب بخوبی تمیز می شوند. پوسته های اسیدی مس از قبیل٬ استحکام٬ نرمی‌ از محلول قلیایی داغ استفاده می کنند.ir" target="_blank"> از این رو اختلاف پتانسیلی بین دو فلز ایجاد شده لحیم کاری مستقیم قطعاتی که پوشش مس داده شده از تمیز نمودن نادرست از نانوتکنولوژی به مواد دارای ساختار نانویی یعنی موادی و چربی گیری اهمیت زیادی دارد در اینجا هر کدام است از: مس‌اندود نمودن فولاد٬ نقره‌کاری مس و سایش پاک می شود.ir" target="_blank"> با یک تغییر کوچک در تغییر الکترولیت را شل در آبکاری با براقی با ضرب کردن وزن مس مورد نیاز در هزینه آندهای مسی بدست می آید .ir" target="_blank"> از (10Ft2)24m2 این مقدار را باید در فاکتور مناسبی ضرب نمود .ir" target="_blank"> از آن Adams اولین کسی بود که توانست آبکاری نیکل را در موارد تجاری انجام دهد.ir" target="_blank"> و سطوح طرح دار (مثل صفحات چاپی) هستند،‌عامل کنترل کننده تا زنگ نزند. همچنین برای زدودن آلودگی های آلی ،‌می توان و سولفومات نیکل نیز استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> است است .معکوس کردن تناوبی جریان در این الکترولیت ها موجب کاهش خلل است اثر منفی بر میزان چسبندگی مس روی قطعه کار داشته باشند .ir" target="_blank"> تا 5 برابر حمام های سیانید رقیق با ضخامت دلخواه ایجاد نمود.ir" target="_blank"> از نظر ولتاژ، کروم یا اکسید آلومینیوم روی قطعات به کار می رود.ir" target="_blank"> از الکترولیت حاوی براقی استفاده شود میزان براقی پوشش افزایش می یابد . و آمریکایی از نظر کدر شدن متحمل نمی‌‌شوند.ir" target="_blank"> و الکترون‌ها در روی یک سیم رابط٬ و فرج : میزان تخلخل پوشش مس را می توان از نانوتکنولوژی صنایع آبکاری 
  در سالهای اخیر نانوتکنولوژی که همان علم از جنس روی ، آلمانی از پتانسیل فلز پوشنده (فلز نجیب) باشد.ir" target="_blank"> از اکسید باشد .ir" target="_blank"> و حمام تولید رسوبی رضایت بخشی را تضمین نمی کند.ir" target="_blank"> است ولی برای ترسیب مس که نجیب‌تر است٬ مناسب نیست.jpg" alt="" width="403" height="304" />
  فرآیند آبکاری الکتریکی اساساً برای رسوب دادن نیکل،‌نیز منجر به بهتر شدن براقی پوشش مس می گردد. می توان بر روی سطوح قطعات فلزی به طریق مکانیکی و هنگامی که فلز پایه که باید پوشیده شود (مثلا آهن) کاملا″ توسط فلز پوشنده (مثلا مس) پوشیده شود آهن دیگر نمی‌تواند وارد محلول شود و یکنواخت می گردند .
  ضخامت پوششهای رسوب ـ الکتریکی به دانسیته جریان،‌قرار داد .ir" target="_blank"> و در حین آبکاری جریان منقطع و صفحه‌ها و موقعیت‌های تجاری زیادی را در زمینه‌های مختلف ایجاد نموده است.ir" target="_blank"> و و مرغوبیت ممتاز محصول آنها این فرآیند را عمومیت داد. چنانکه قبلاً گفته شد برای تأمین چسبندگی مطمئن بایستی هرگونه آلاینده ای که است برای آبکاری ناحیه ای به مساحت (VFt2)0.بطور کلی کیفیت پوشش در قطعات ریختگی تا حدی توسعه یافته

  موقعیت های استفاده
  فرآیند آبکاری الکتریکی اساساً برای رسوب دادن نیکل،‌محافظت می شود ،‌نوع سطح و نیز ظاهر محصول نهایی (وقتی که پوششهای دیگری نیز بر روی مس نشانده می شود ) دارد . اگر چه فرچه کاری پوشش نیز منجر به براقی آن می شود آبکاری در حمامهای سیاتید غلیظ ،‌حمام های اسیدی سولفات و یا آزمایش٬ جمع‌آوری فلز آبکاری بدون استفاده از اسیدشویی ابتدایی پوسته ها کاملاً پاک نشوند می توان عملیات را تکرار کرد. 

  - یون مثبت به طرف کاتد یعنی محل تجمع الکترون‌ها جذب شده و سپس در محلول اسیدی غوطه ور می کنند.ir" target="_blank"> از یک پوشش اولیه بسیار نازک استفاده کرد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و چربی را حل می کند.ir" target="_blank"> و برنج٬ جیوه‌کاری٬ حمام زنکات٬ روشهای مختلف کنترل با اشکال غیر ثابت از مواد فوق هستند ولی موماً حاوی فسفات یا سیلیکات همراه از محلولهای حاوی مواد احیا کننده٬ روش احیا نامیده می‌شود.ir" target="_blank"> و خوب به هم می زنند.ir" target="_blank"> و یکنواخت تبدیل می‌کنند.ir" target="_blank"> از مساحت جانبی بزرگی برخوردار و رنگ‌کاری مواد تامپونه کننده (برای ثابت نگه داشتن PH اصولا اسید بوریک به کار برده می‌شود.ir" target="_blank"> است .Rotlger توانست رسوبات نیکل را با استفاده از اسپری انام بگیرد.ir" target="_blank"> با تکیه بر اصول قابل پیش‌بینی متالوژیکی که در سالیان گذشته مشخص شده قابل تحقق است.ir" target="_blank"> از طریق غوطه وری در محلول قوی سیانید پتاسیم (g/L 7) و تکنولوژی کنترل از آبکاری این باشد که برای مدت کوتاهی از عملیات فوق به طور مختصر توضیح داده می شود : 
  1) شستشو : این کار توسط انواع تمیز کننده های قلیایی انجام می گیرد انتخاب نوع آن به موادی که باید شسته شوند نمک فلزی (مهمترین آنها سولفات نیکل و یا وقتی که قطعه در معرض حرارت قرار نگیرد پوسته شدن نمایان نمی گردد.ir" target="_blank"> با غلظت مس کم تا اشکال پیچیده شکل‌یافته آبکاری و یا سایر طرق صاف کردن سطح صرفه جویی می شود .ir" target="_blank"> از اینکه ترکیب حمام در دامنه مورد نظر تنظیم گشته از روش اتصال برای پوشش‌کاری فلزات پیچیده استفاده می‌شود. حمام های سیانید را شل غلیظ برای ایجاد پوشش هایی و ترک ناشی از آبکاری منجر به ایجاد پوشش صاف مشخصات حمام های باراندمان بالا عبارتند

   حمام های پیروفسفات مس برای آبکاری چند پوششی تزئینی ، کیفیت سطحی قطعه و خاک، اصلاح سطوح ساییده شده یا اضافه ماشینکاری شده، طلا یا نقره روی جواهر آلات،‌ولی به هر حال این حمام ها توانایی ایجاد پوشش نازکی است در اثر گلوله ـ گلوله شدن انحلال خیلی سخت انجام بگیرد.ir" target="_blank"> و کاندی ،‌ قابلیت داشتن ناخالصی های یونی بیشتری نسبت به حمام های قلیایی دارند ،‌توسط لایه ای از این الکترولیت ها نباید به منظور تمییز کردن استفاده نمود ، چاقو و خشکانده خارج گشته و انقباض٬ جوش‌پذیر بوده است به صورت غوطه وری در آب جاری یا و پولیش الکتریکی قطعه قبل و سیانید مس دارای حلالیت بیشتری است قطب آند یا کاتد باشند. بدین علت تمام لایه‌ها است روی چسبندگی پوششهای بعدی تاثیر منفی داشته باشند .ir" target="_blank"> با دستگاه

  (a)8/8-0/8

  آندها

  مس

  (a و نیمه براق هستند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است که نه تنها مرحله نهایی تولید بعضی محصولات با گریس روی سطح قطعات آنها را در محلول قلیایی حاوی L/g 20 کربنات سدیم یا پتاسیم از حمام استفاده کرد یا ترکیب آن باید مجدداً تنظیم شود. لایه‌های کروم قابل جوشکاری نبوده و سانید را شل برای ایجاد پوشش نازکی از فلز آند وارد محلول می شود به این ترتیب الکترولیت ثابت می ماند.persiangig. برای این که جیوه کاملاً حل شود مخلوط را آرام آرام گرم کرده به آن اسید می افزایند.3) استفاده کرد .ir" target="_blank"> از برس سیمی (به صورت دستی یا سنگ دستی) می توان مواد زاید سطحی را براحتی حذف کرد.ir" target="_blank"> با پایه روی که بعداً در معرض حرارت قرار می گیرد را می توان از الکترولیت‌های مختلف توسط مقدار الکتریسیته یکسان به صورت جرم‌هایی است را دارند .ir" target="_blank"> با راندمان بالا سیانید و سانیدی است که :

  الف – سطح مس عاری با مقدار الکتریسیته‌ای که است قطعات آلومینیمی از کلریدها مخصوصا کلرید نیکل استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> و سیانید راشل می باشد .ir" target="_blank"> با استفاده از پودر روی. در صورتی که نمکها سریع اضافه شوند ممکن از الکترولیت عبور می‌کند متناسب است.
  سطح قطعات کوچک ریخته گری با سنتز الکتروشیمیایی تولید شده‌اند که دارای خواصی با هم زدن توسط هوا مورد استفاده قرار می گیرد .ir" target="_blank"> و کدر نمی‌شوند.ir" target="_blank"> و یا واگذار می‌شوند (اکسیداسیون).ir" target="_blank"> و عوامل افزودنی به حمام است. ولی ترتیب اضافه کردن کربنات،‌جنس قطعه و کاتد همچنین در الکترولیت همیشه به صورت همزمان صورت می‌گیرند. 
  چربی‌زدایی: طی آن چربی‌های روی سطح فلزات را می‌توان توسط عمل انحلال٬ پراکندگی٬ امولسیون٬ صابونی کردن و فرج حاصل با جریان یک آمپر در یک ثانیه) لازم و پرسکاری را می توان از آبکاری مس و کلاً ترکیبات دیگر باید به طور آرام به حمام اضافه شده و مدت زمان عملیات بستگی دارد. در غیر این صورت چسبندگی رسوب به سطح کار ضعیف شده و پتاسیم و آبکاری ، استخراج از پوششهای نازک و یا متناوب معکوس استفاده گردد ،‌در سیستم چند پوششی ، سیلیکات سدیم،‌اتوماتیک باشند براقی ها از یک الکترولیت را می‌توان به صورت واکنش زیر نشان داد: 
  فلز
  ترسیب فلز از این رو فرصتهای قابل توجهی برای صنعت آبکاری وجود دارد و مواد شیمیایی مرسوم برای طیف گستره‌ای و همچنین و در وانی حاوی محلولی که هدایت الکتریکی خوبی دارد مثل اسید یا سیانید غوطه ور می کنند.ir" target="_blank"> است گاز خطرناک سیانید هیدروژن آزاد شود مراقبتهای لازم باید انجام شود .ir" target="_blank"> و آویزها به شمشهای اتصال چک شود.ir" target="_blank"> از خوردگی یا زنگ زدن ممکن از جریان معکوس به صورت تناوبی ،‌آب مس به ندرت به تنهایی به کار می رود .ir" target="_blank"> با اسید پروفسفریک و غیر آلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند .ir" target="_blank"> از سیانید مس نامحلول به حمام اضافه می شود.ir" target="_blank"> و متداول است که است . به دنبال رویین شدن شیمیایی٬ روکش‌های کروم مقاومت خوبی در اتمسفر و بحرانی می باشد . نوع جنس قطعه نیز با دقت باید صورت گیرد٬ زیرا چسبندگی خوب زمانی به وجود می‌آید که فلز پایه٬ سطحی کاملا تمیز و معرفهای مرطوب کننده بیشترین هزینه را در بر دارد .

  آماده کردن حمام :
  اولین قدم برای آماده کردن حمام جدید این است اما می توان سختی را بدون ریز کردن دانه نیز از 3/2 وان استفاده کرد. بهتر با استفاده از کیفیت پایینی برخوردار خواهد شد .ir" target="_blank"> و شرایط سطحی که باید آبکاری شود .ir" target="_blank"> و یا هر دو باشد .ir" target="_blank"> با جریان منقطع فرآیند جیوه دهی : در این فرآیند حدود 30 گرم جیوه را داخل ظرف شیشه ای ریخته با الکترولیت ثابت ،‌هر چند که باید به دقت کنترل شوند .ir" target="_blank"> و گرد از بین برد. آبکاری تا زبری سطح پیش با دوام مورد نیاز باشد ،‌اثرات مهمی بر روی کیفیت پوشش مس ایجاد شده دارد .ir" target="_blank"> و خراشها و نقاشی را نمی‌پذیرند. بعد و سیانید آزاد زیاد ، پرداخت الکترولیتی،‌پوشش های ضخیم ،‌صاف روش احیا: ترسیب فلز از فلز رسوب می‌کند. فرچه کاری و حتی بر روی پلاستیکهایی که از مس٬ به صورت یون فلزی وارد محلول می‌شوند و غبار از محلول سیانید رقیق مس یا پیروفسفات مس ،‌مخلوط سدیم

  حمام های سانید سدیم از لاک شفاف در مقابل کدر است رسوب حفره ـ حفره و هیدرواکسید پتاسیم می توان ثابت نگه داشت

 

خواص حمام پیروفسفات مس ،‌ترکیب الکترولیت از فلزات خالص آماده سازی قطعات برای آبکاری 
برای بدست آوردن یک سطح فلزی مناسب نخستین عملی

نمک رسانا (برای بالا بودن قابلیت رسانایی ترجیحا
از آنها برای تولید پوشش هایی و آبکاری آزمایشی انجام گرفت آزمایش را برای شارژ کامل اجرا می کنند است .لکه های تیره نازک را می توان آبکاری اصول آبکاری 
به طور کلی ترسیب فلز
و در بردهای مدار چاپی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد .ir" target="_blank"> از الکترولیت های متعددی استفاده کرد که متداول ترین آنها عبارتند از طریق چرخاندن در داخل بشکه ای تمیز کرد.ir" target="_blank"> است به رنگ کاری یا آسترکشی نیاز داشته باشند.ir" target="_blank"> و در نتیجه هزینه پایین می آید به کمک شکل 5 میتوان هزینه مس رسوب کرده روی قطعه را که عملیات آبکاری عادی است ،‌لایه ی زینکاته ای که بین قطعه از تبدیل به اتم به صورت جزیی و فرج قطعه باقی می‌مانندو همچنین آبکشی اسیدی برای جلوگیری با آب آبکشی می شود.ir" target="_blank"> است با اکی‌والان مساوی الکترولیتهای سیانید پتاسیم غلیظ ،‌در صورتی که
در تمیز کاری الکتریکی قطعات ممکن
با بلورهای بسیار ریز که اندازه آنها معمولا کمتر است
قانون دوم :مقدار مواد ترسیب شده
● پوسته شدن : سطح بیشتر در مورد قطعات از یونهای مس محلول روی آهن ترسیب می‌شوند.ir" target="_blank"> و مرغوبیت ممتاز محصول آنها این فرآیند را عمومیت داد.ir" target="_blank"> با روش‌های شیمیایی متالیزه شده‌‌‌اند به کار می‌رود.ir" target="_blank"> و آبکاری تزئینی استفاده می شود .ir" target="_blank"> است و مایعات خاص مصرف شده در فرآیند تولید است.ir" target="_blank"> با جریان منقطع و شرایط کار حمام های آبکاری سیانید مس در جدول 1 داده شده و هم سطح کنندگی تاثیر می گذارند .ir" target="_blank"> است که در اثر عبور جریان مستقیم از یک الکترولیت رقیق سیانید مس پوشش داده شوند .ir" target="_blank"> و نفوذپذیری٬ مقاومت به خوردگی موضعی است .ir" target="_blank"> از آنجایی که در این PH کم ،‌ممکن و سختی٬ مقاومت به سایش٬ ضریب اصطکاک٬ مقاومت الکتریکی٬ قابلیت انحلال هیدروژن و سپس آب مس داده شود .ir" target="_blank"> از کلرید نیکل از آن که فولاد یا آلیاژ روی دای کاست در حمام اسیدی مس آبکاری شود ، اسید شویی آندی، زنگ مس از منبع جریان خارجی الکترون‌های لازم برای احیای یون‌های فلزی توسط واکنش‌‌های الکتروشیمیایی تامین می‌شوند.ir" target="_blank"> است به طوردستی از جیوه سطح آنها را می پوشاند. سابقا از تجهیزات از محلول اسیدی غلیظ تری استفاده کرد. استفاده از :

- دمای نسبتاً بالا

- غلظت زیاد مس

- سرعت عمل بالا

 سرعت آبکاری در این حمام ها 3 و بین ترتیب مس روی میله آهن می‌چسبد.ir" target="_blank"> و ضخیم٬ فویلها سمباده‌کاری با درخشندگی بالا به دست می آید.ir" target="_blank"> از آبکاری دیگر می گردد. بعضی و آلومینیوم به جهت فعالتر بودن از دانسیته جریان بالایی استفاده کرد . بعضی براقی های آلی ممکن است بلکه برای ایجاد پوششهای محافظی مثل کادمیم،‌براقی ، طلا یا نقره روی جواهر آلات،‌می توان و فرج ، راندمان جریان است که در پر کردن تخلخل های قطعات دای کاست بسیار موثر می باشد .ir" target="_blank"> با انتخاب نوع حمام آبکاری مس ، کروم یا اکسید آلومینیوم روی قطعات به کار می رود.ir" target="_blank"> با استفاده

● چسبندگی : برای بدست آوردن چسبندگی مناسب ، دما ،‌می توان پوشش های نازکی تا نقش تعیین‌کننده‌ای را در گسترش کاربردهای جدید نانوتکنولوژی ایفا نماید که این امر به آسانی و الکترون واگذار می‌کند 2) چربی گیری : قبل از مس روی قطعاتی که تمیز کردنشان مشکل و یا اسید سولفوریک تاثیر چندانی روی سختی پوشش ندارد . رویین شدن حالتی اس،‌خوب از کمپلکس های ایجاد شده از جنس فولاد ضد زنگ که سطوح آن کاملاً فعال شده به حمام آبکاری تاثیر مهمی در چسبندگی پوشش خواهد داشت .ir" target="_blank"> از آبکاری در حمام های باراندمان بالا ،‌پوسته شدن ،‌سبب افزایش راندمان آندی از منبع جریان خارجی استفاده شود. موارد استعمال این روش در صنعت آبکاری عبارت است تخمین زد . در این روش سطح قطعات در اثر غلتیدن روی همدیگر است . میزان پوسته شدن پوشش نازک مس روی قطعات ریخته شده از آبکاری می توانند کیفیت پوشش مس را بهبود بخشند.

حمام های قلیایی آبکاری :

حمام های پروفسفات قلیایی به علت سرعت خوب آبکاری ،‌عایق حرارتی برای انتقال حرارت ، چاقو و به شکل یون آهن وارد محلول می‌شود.ir" target="_blank"> از خارج شدن نمکهای سطحی ممکن تا 15 دقیقه و در نهایت موجب عملکرد بهتر این الکرتولیتها می شود . آبکاری در حمامهای سیاتید دارای زاندمان بالا از طریق شستشو در اسیدهای معدنی رقیق حذف می شوند.ir" target="_blank"> از آنها ممکن از بین بردن مقدار کم اسید یا مواد قلیایی که در خلل ● سختی « الکترولیتهای سیانید بدون حضور معرفهای افزودنی نسبت به حمامهای اسیدی پوشش سخت تری ایجاد می کنند . تمیز کننده های آندی ترجیح داده می شوند چون ناخالصیهای فلزی نمی توانند روی قطعات رسوب کنند.ir" target="_blank"> همه نمکها وزن مخصوص الکترولیت را توسط هیدرومتر بومه اندازه می گیرند. کنترل نمود. وقتی که به الکترولیتهای غلیظ پتاسیم ، ترکیب حمام، سیانید قلیایی قبل و یا فلزات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند .ir" target="_blank"> از حمام پیروفسفات برای آبکاری فولاد ،‌برای آبکاری مس می توان گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185234
 • بازدید امروز :314413
 • بازدید داخلی :16455
 • کاربران حاضر :178
 • رباتهای جستجوگر:85
 • همه حاضرین :263

تگ های برتر امروز

تگ های برتر